Tại sao 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây và 1 ngày có 24 giờ?

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014
Tags: , ,